Encyklopedie Nápověda

Obrázek 144

Oolitický vápenec

obr. Oolitický vápenec

Obr. 144.   Koncentrická stavba ooidů je do značné míry porušena rekrystalizací. Zvětšeno.

 
Autor obrázku:

Prof. Jan Petránek

Na tento obrázek se odkazuje

ooid vápenec (petrologie)

© Česká geologická služba 2007