Encyklopedie Nápověda

subsidence  poměrně dlouhodobé, plynulé nebo přerušované klesání částí zemské kůry, především sedimentárních pánví, mořských i kontinentálních. Výsledkem dlouhodobé (obr. 31) nebo rychlé (obr. 232) subsidence může být mocná akumulace sedimentů. Subsidence také významně ovlivňuje vývoj oceánské kůry (Země) a sedimentaci jak v okrajových mořích, tak na oceánských dnech.

Text: Prof. Jan Petránek,  Pavel Kotík

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007