Encyklopedie Nápověda

páskovaný   nejčastěji vyjádření texturního znaku vyvolaného laminací (lamin), např. páskované jíly (viz varvy), železné rudy (obr. 267), uhlí, led. Jindy je příčinou páskování jen rozdílné a střídající se zabarvení; u hydrotermálních žilných ložisek je páskovaná textura často vyvolána postupným ukládáním minerální výplně odlišného složení.

Sedimentární ložisko páskovaných železných rud (Krivoj Rog, Ukrajina)

obr. Sedimentární ložisko páskovaných železných rud (Krivoj Rog, Ukrajina)

Obr. 267.  Intenzívně zvrásněné sedimentární ložisko páskovaných železných rud. Prekambrium, Krivoj Rog, Ukrajina. 1 - granit, 2 - amfibolit, 3 - spodní sedimentární série, 4 - mastko-karbonátové souvrství, 5 - železná ruda, 6 - břidlice, 7 - svrchní sedimentární série, 8 - zlom, 9 - granit. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Odkazy

lamina

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007