Encyklopedie Nápověda

laguna  část moře oddělená od volného moře nejčastěji písečným předbřežním valem neboli kosou (malá kosa se nazývá kosinka), jindy korálovým lemem nebo atolem (úte). Toto oddělení může být úplné nebo jen částečné a uvnitř chráněné laguny se většinou ukládají velmi jemnozrnné sedimenty, někdy i evaporit (obr. 46).

Princip hrázové teorie.

obr. Princip hrázové teorie.

Obr. 46.  Evapority se usazují v polouzavřené pánvi spojené s otevřeným mořem jen mělkou úžinou; tudy přitéká do pánve voda z moře a nahrazuje úbytek vody vzniklý silným odparem. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Odkazy

evaporit útes

Na tento termín se odkazuje

kosa

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007