Encyklopedie Nápověda

kvartérní geologie  nepřesně vymezený obor zaměřený na poznání vlastního zemského povrchu, tj. zahrnuje proces zvětrávání, vznik půd a jejich rozšíření (pedologie), povrchové procesy, jako jsou např. eolická činnost, působení vody a ledu, hlavně však eroze, transport zvětralin a sedimentace, antropogenní ovlivnění povrchu, morfologie povrchu a její změny v průběhu kvartéru apod. Kvartérní geologie má veliký význam (územní plánování, životní prostředí).

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

pedologie územní plánování

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007