Encyklopedie Nápověda

pedologie  věda studující půdy ze všech hledisek, zejména však jejich vznik (pedogeneze). Poznání půd má velký význam pro zemědělství, ale nalézá uplatnění např. i ve stratigrafii (pedostratigrafie). Výsledky jsou často vyjadřovány v podobě pedologických map, zobrazujících především rozšíření půdních typů; důležité jsou i mapy vyjadřující mocnost půdního pokryvu (obr. 83).

Zobrazování mocnosti pokryvu (zvláště půdního) proužkovou metodou

obr. Zobrazování mocnosti pokryvu (zvláště půdního) proužkovou metodou

Obr. 83.  - nahoře mapa, dole řez. Mocnost pokryvu, a tedy i hloubka skalního podkladu se vyjadřují rozdílnou velikosti pásků. Činí-li mocnost pokryvu např. 100 až 200 cm, vyjádří se skalní podklad v mapě jako úzké proužky, je-li 300 až 400 cm, vyjadřuje se malými úzkými obdélníky atd. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

kvartérní geologie půdní mapy

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007