Encyklopedie Nápověda

územní plánování  slouží k účelnému využití prostředí pro stavbu sídlišť, průmyslových komplexů a komunikací, pro zemědělství, lesnictví, těžbu nerostných surovin apod. Geologická stavba a s ní související morfologie terénu, hloubka skalního podkladu, jakost a mocnost půd, hloubka a kvalita podzemní vody, ložiska stavebního kamene a jiných surovin, stabilita skalního podkladu, možnost výskytu sesuvů, řičení skal, bahnotoků, zemětřesení, vulkanické činnosti aj. zásadním způsobem ovlivňují územní plánování. Důležitou pomůckou jsou mj. viz inženýrsko-geologické a viz hydrogeologické mapy.

Text: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

kvartérní geologie ochrana nerostných surovin plánování (geologické faktory) životní prostředí

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007