Encyklopedie Nápověda

kenozoikum  éra zahrnující terciér a kvartér, někdy též chápaná jako ekvivalent terciéru. stratigrafie.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

stratigrafie

Na tento termín se odkazuje

cenozoikum kvartér

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007