Encyklopedie Nápověda

katakláza   mechanické porušení (drcení) hornin, obvykle spjaté s dynamometamorfismem (metamorfismus) nebo zlomovou tektonikou. Termínu se užívá k popisu jevů, jak mikroskopických, lak makroskopických. Hornina vzniklá kataklázou se nazývá kataklazit (fylonit, mylonit, zlomová brekcic aj. ). Adj. kataklastický. Opakem je plastická deformace, tečení.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

metamorfismus metamorfismus

Na tento termín se odkazuje

kataklastická struktura mylonit

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007