Encyklopedie Nápověda

kataklastická struktura  struktura hornin postižených tlakem menší až střední intenzity. Projevuje se např. undulózním zhášením (tj. postupným zhášením sousedních minerálních zrn při studiu polarizačním mikroskopem) a ohybem některých minerálních zrn, ale hornina je dosud soudržná. katakláza.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

katakláza

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007