Encyklopedie Nápověda

mylonit  kataklazit vzniklý dlouhodobým a intenzívním drcením hornin (katakláza), především magmatitu a metamorfitu, a to podél významných tektonických zón. Výsledkem je rozdrcení minerálních zrn, hornina se stává jemnozrnnou, někdy vzniká i foliace a nastává částečná rekrystalizace. Hornina nabývá mylonitovou strukturu, představující vyšší stupeň deformace než struktura viz kataklastická a viz maltovitá. Byly-li již zcela zastřeny znaky výchozí horniny, jde o ultramylonit. Fylonit je mylonit břidličnatého vzhledu (vlivem rekrystalizace nebo růstu nových minerálů). Nastala-li po skončení mylonizace rekrystalizace mylonitu, mluví se o blastomylonitu.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

katakláza

Na tento termín se odkazuje

blastomylonit fylonit metamorfismus metamorfismus ultramylonit

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007