Encyklopedie Nápověda

karbonáty  neboli uhličitany jsou velmi rozšířenými minerály nekovového vzhledu, většinou světlých barev, snadno rozpustné v kyselinách (kalcit a aragonit i za studena). Dělí se podle různých hledisek, zjednodušeně lze např. rozlišovat

1. hexagonální karbonáty, vyznačující se nápadnou romboedrickou štěpností a k nimž patří kalcit, dolomit, magnezit, ankerit (dolomit), siderit, rodochrozit, smithsonit aj. Jejich kationty se často vzájemně zastupují;

2. kosočtverečné karbonáty s méně výraznou prizmatickou štěpností, reprezentované především aragonitem, witheritem, cerusitem aj. a

3. bazické karbonáty - malachit, azurit. Karbonáty se tvoří v nejrůznějších podmínkách, převážně jsou sedimentárního původu (vápence, dolomity), mnoho jich vzniká hydrotermálními pochody a také při zvětrávání (Pb, Cu, Zn aj. karbonáty). Odpařováním solanek v tropických nebo pouštních podmínkách krystalují různé hydratované uhličitany.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

dolomit kalcit magnezit siderit

Na tento termín se odkazuje

uhličitany

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007