Encyklopedie Nápověda

kaolinit  velice hojný viz jílový minerál šupinkatého habitu; někdy se vyskytuje i v podobě červíkovitých krystalů (bacilari). Vzniká při zvětrávání alumosilikátů (zvláště živců a slíd) v kyselém prostředí (blíže viz kaolín) a je hojnou složkou půd a recentních i fosilních sedimentů. @ obr. 89.

Rozpustnost SiO2 a A12O3 v závislosti na pH a podmínky vzniku kaolinitu a monlmorillonitu.

obr. Rozpustnost SiO2 a A12O3 v závislosti na pH a podmínky vzniku kaolinitu a monlmorillonitu.

Obr. 89.   
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Odkazy

bacilarit

Na tento termín se odkazuje

jílové minerály kaolin

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007