Encyklopedie Nápověda

kaňon  úzké údolí se strmými až vertikálními stěnami, nejčastěji v odolných ploše uložených vrstvách. Vzniká říční erozí, avšak k. jsou časté i v krasových oblastech (obr. 98), kde se na jejich vzniku podílely různé formy krasovění. Podmořský kaňon (obr. 230) je většinou méně strmě zaříznutý než suchozemské kaňony a může být pokračováním říčního údolí na souši, častěji však vznikl podmořskou erozí. Bývá zaříznut především v pevninském svahu a končí podmořskou deltou.

Hlavní krasové jevy

obr. Hlavní krasové jevy

Obr. 98.   k - kaňon, z - závrt, sú - suché údolí, s - sifon (chodba zaplněná vodou), v - vyvěračka, ko - komín, j - jeskyně; 1 - vápenec, 2 - slínovec.Schéma transportu klastického materiálu vodou na pevnině (řekou) a v moři.

obr. Schéma transportu klastického materiálu vodou na pevnině (řekou) a v moři.

Obr. 230.  V mořském prostředí je sedimentární materiál rozplavován v deltě a různými proudy je odnášen do hlubin, často podmořským kaňonem (šedý svisle šrafovaný) zaříznutým do šelfu a pevninského svahu. 
Text a obrázky: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

delta mořské dno

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007