Encyklopedie Nápověda

intraklast  sedimentární částice z uhličitanu vápenatého, vzniklá synsedimentární erozí dna sedimentační pánve. Může být z polozpevněného karbonátového bahna, z agregátu menších intraklastů, hlízek, ooidů nebo pevných zbytků organismů. vápenec (petrologie).

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

vápenec

Na tento termín se odkazuje

extraklast vápenec (petrologie)

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007