Encyklopedie Nápověda

geotektonika  tektonika řešící široké otázky stavby, pohybů a vývoje litosféry a astenosféry. Sled tektonických pochodů bývá do určité míry zákonitý a jeho výrazem je geotektonický cyklus, např. platformní, geosynklinální nebo oceánický. Projevem složitosti vývoje zemské kůry jsou četné gcotektonické hypotézy (Země).

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

tektonika Země

Na tento termín se odkazuje

tektonika

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007