Encyklopedie Nápověda

esker  vlnící se úzké hřbety z písku a štěrku, i mnoho kilometrů dlouhé, vyskytující se v oblastech bývalého kontinentálního zalednění. Vznikly ukládáním materiálu při ústí podledovcových toků v období ústupu ledovce nebo jsou výplní podledovcových tunelů těchto toků z doby před ústupem ledovce. Syn. osar. @ obr. 45.

Vznik eskerů

obr. Vznik eskerů

Obr. 45.  Tavná voda se dostává kanály na spodek kontinentálního ledovce (1) a proudí ven podledovcovými tunely (na obr. tmavě modře), které v různé míře vyplňuje unášeným klastickým materiálem. Po odtání ledovce (2) se objeví eskery, tj. výplň podledovcových tunelů. 
Text a obrázek: RNDr. Jaroslav Synek, Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

morena

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007