Encyklopedie Nápověda

Obrázek 45

Vznik eskerů

obr. Vznik eskerů

Obr. 45.   Tavná voda se dostává kanály na spodek kontinentálního ledovce (1) a proudí ven podledovcovými tunely (na obr. tmavě modře), které v různé míře vyplňuje unášeným klastickým materiálem. Po odtání ledovce (2) se objeví eskery, tj. výplň podledovcových tunelů.

 
Autor obrázku:

RNDr. Jaroslav Synek

Na tento obrázek se odkazuje

esker ledovec

© Česká geologická služba 2007