Encyklopedie Nápověda

eklogit  zrnitá metamorfovaná hornina chemismem odpovídající bazaltu a složená hlavně ze zeleného klinopyroxenu (omfacitu) a granátu bohatého Mg - obr. 43. Vzniká za vysokých teplot a tlaků, podle některých názorů ve svrchním plášti. Z odrůd je možno uvést griquait (s monoklinickým i rombickým pyroxenem) a eklogity ofiolitového typu. @ obr. 130.

Eklogit.

obr. Eklogit.

Obr. 43.  Skládá se z klinopyroxenu, granátu (většinou rozpukaného s hojnými uzavřeninami ve středu zrn) a menšího množství rutilu (tmavá zrna). Zvětšeno.Hlavní metamorfní (minerální) facie. Zubovitá hranice vymezuje oblast migmatitů

obr. Hlavní metamorfní (minerální) facie. Zubovitá hranice vymezuje oblast migmatitů

Obr. 130.  p - tlak, t - teplota. 
Text a obrázky: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

bazalt griquait moldanubikum

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007