Encyklopedie Nápověda

durikrusta  různě pevná kůra na zemském povrchu nebo mělce pod ním vzniklá při zvětrávání nejrůznějších hornin. Je to důsledek mobilizace např. uhličitanu vápenatého, Fe-oxidů, sádrovce, SiO: a jiných látek, které tmelí nebo i zatlačují zvětraliny nebo půdu. Podle složení se rozlišují: kalkrusta (vápnitá kůra), gypkrusta (sádrovcová), ferikrusta (železitá), salkrusta (slaná kůra), silkrusta (křemitá) aj. Kůrám bývají dávána různá místní jména (např. caliche je syn. kalkrusty). Zvláště často vznikají v semiaridních podmínkách vzlínáním vlhkosti a vody k povrchu a ukládáním rozpuštěných látek při odpaření. Existují i jiné teorie, např. ukládání v jezerech (kalkrusta) nebo ze spodních vod (ferikrusta).

Text: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

caliche ferikrusta gypkrusta kalkrusta krusta půda půda sádrovec sebcha

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007