Encyklopedie Nápověda

sebcha  1. přímořské sebchy jsou deprese, jejichž povrch leží těsně nad úrovní přílivu. Obsahují hlavně karbonátové sedimenty (zvláště aragonit) a jsou občas zaplavovány mořem a mořská voda proniká do nich i spodem. Jejím odpařováním vznikají evapority a koncentrované solanky způsobují i dolomitizaci aragonitu; typicky jsou vyvinuté při pobřeží Perského zálivu; 2. vnitrozemské sebchy jsou ploché deprese v semiaridních až aridních oblastech, s vátými sedimenty i různými bahny prosycenými solankou; jejím odpařením vznikají povrchové solné kůry (durikrusta). Tento typ sebchy je velmi blízký jezeru playa (bolson).

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

bolson durikrusta

Na tento termín se odkazuje

bolson playa

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007