Encyklopedie Nápověda

doba ledová  chladnější období, kdy nastalo rozšíření ledovců (solární, astronomické aj. příčiny). V historii Země známe více dob ledových, nejlépe prozkoumaná je však z období pleistocénu, která skončila zhruba před 10 000 lety. Dělí se na studená období neboli glaciály a teplá období mezi nimi, tj. doby meziledové neboli interglaciály. Teplota však kolísala i v glaciálech, jejichž hlavní studené nápory se nazývají stadiály a poněkud teplejší období mezi nimi interstadiály. Zalednění způsobilo mj. pokles mořské hladiny, rozšíření stepí a tunder; naproti tomu v dobách meziledových byly teploty vyšší než dnes, což se projevilo rozsáhlým zalesněním a vznikem vyzrálých půdních typů. Definitivní ústup ledovců znamenal výrazné zvýšení mořské hladiny. Sled kvartérních glaciálů a interglaciálů viz str. 44. viz též kvartér, tardiglaciál, glaciální, periglaciální.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

ledovec

Na tento termín se odkazuje

doba meziledová glaciál glaciální interglaciál interstadiál spraš stadiál tardiglaciál

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007