Encyklopedie Nápověda

glaciální  1. vzniklý nebo vztahující se k činnosti ledovce nebo zalednění. Genetický vztah k ledovci (zalednění) bývá obvykle vyjadřován předponou glaci-. Tak se mluví o glacieustatických pohybech (eustáze) nebo různých glacigenních sedimentech. Glacigenní sedimenty vznikly pouze činností ledovců bez spoluúčasti dalších činitelů; typickým příkladem jsou morény. Kombinací ledovcových a říčních pochodů vznikají sedimenty glacifiuviální, např. působením podledovcových toků nebo přetvořením morén. Tyto sedimenty bývají složeny nejčastěji ze směsí štěrku a písku a jsou lépe opracovány a tříděny než morény. Glacilakustrinní sedimenty se ukládají v ledovcových (glaciálních) jezerech v předpolí ledovců a skládají se hlavně z písků a jílů, často s výrazným rytmickým zvrstvením (varva). Glacimarinní sedimenty jsou mořské usazeniny obsahující glacigenní materiál, tj. materiál přinesený plovoucími ledovci a krami a z nich uvolněný;

2. vzniklý v období glaciálu (doba ledová).

 
Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

doba ledová eustáze varva

Na tento termín se odkazuje

glaci- glacigenní jezero ledovec morena

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007