Encyklopedie Nápověda

cyklus orogenni (tektonický)  cyklus zahrnující jak vznik, tak destrukci pásemných pohoří. Dělí se na tři období: sedimentaci, orogenezi a peneplenizaci, přičemž komplexy těchto tří jednotek jsou odděleny diskordancemi. Nejvýznamější evropské orogenni cykly jsou kadomský, kaledonský, variský a alpinský. Každý zahrnuje dílčí tektonické fáze.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

diskordance kadomský

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007