Encyklopedie Nápověda

kadomský  označení prekambrického orogenetického cyklu i jeho závěrečného vrásnění, jež spadá na rozhraní prekambrium - kambrium (asi 570 mil. let). Syn. asyntský. Kadomidy proterozoikum.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

proterozoikum

Na tento termín se odkazuje

asyntská fáze cadomský cyklus orogenni (tektonický)

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007