Encyklopedie Nápověda

peneplén  neboli parovina je rozsáhlý rovinný reliéf, obvykle vytvořený dlouhodobou říční erozí v humidním klimatu (cyklus erozní). Je nepatrně členěn širokými a mělkými údolími a o původním reliéfu svědčí jen ojedinělé monadnoky.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

cyklus erozní monadnok

Na tento termín se odkazuje

parovina

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007