Encyklopedie Nápověda

autochtonní   - (subst. autochtonie)

1. vzniklý namístě, netransportovaný (např. útesový vápenec, evapority), hypautochtonní @ uhlí;

2. horninové celky, které nebyly výrazněji přemístěny tektonickými pochody, tj. nebyly odděleny od svého původního podloží. Takový horninový komplex se nazývá autochton (příkrov). Opakem je opak alochtonní.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

příkrov

Na tento termín se odkazuje

exotický (petrologie)

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007