Encyklopedie Nápověda

exotický (petrologie)  pocházející odjinud. Blok, valoun nebo jen úlomek horniny pocházející z neznámé hypotetické zdrojové oblasti se nazývá exotikum. autochtonní.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

autochtonní

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007