Encyklopedie Nápověda

alkalická metasomatóza  obohacení sodíkem (Na) a draslíkem (K), např. v průběhu spilitové reakce (spilit) nebo fenitizace (fenit).

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

fenit spilit

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007