Encyklopedie Nápověda

fenit   prvotně termín omezen na horninu odpovídající syenitu složenému převážně z alkalického živce a vzniklému metasomatickou přeměnou ortoruly. Nyní se termínu užívá i pro horniny vzniklé fenitizací, tj. metasomatickou přeměnou podél kontaktů karbonatitu; tyto fenity jsou horniny obohacené sodíkem a obsahující nejen albit, nýbrž často i nefelín a egirín.

Text: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

alkalická metasomatóza

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007