Encyklopedie Nápověda

Karpaty  pásemné horstvo složité stavby, vytvářející mohutný oblouk v ČR, SR, Polsku, SNS a Rumunsku. Na západě navazují Karpaty na Alpy, na jihu na pohoří Balkán. Severní hranice Karpat je geologicky i morfologicky výrazná, neboť je tvořena viz karpatskou předhlubní (geosynklinála) vyplněnou neogénem. Uvnitř karpatského oblouku jsou nížiny přecházející do panonské pánve (na území Maďarska), vyplněné neogénem zakrývajícím alpské a karpatské struktury. Z geologického hlediska dělíme Karpaty na západní a východní; konvenční hranicí mezi nimi je řeka Uh nebo linie Prešov-Bardějov. Východní Morava a Slovensko patří k viz Západním Karpatům.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

geosynklinála

Na tento termín se odkazuje

Západní Karpaty

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007