Special Papers >> Obsah >> No. 20

Major and minor elements in the hard coal from the Czech upper paleozoic basins 

Databáze výsledků chemicko-technologických analýz, stanovení síry a stopových prvků v uhlí svrchnopaleozoických černouhelných pánví České republiky


Pešek, J., Sýkorová, I., Jelínek, E., Michna, O., Forstová, J., Martínek, K., Vašíček, M., Havelcová, M., 2010, Special Papers No. 20. Czech Geological Survey. Praha.
ISBN 978-80-7075-741-3

Obsah (Content)

Content
pp. 1-5 (pdf, 89 kB)
Abstratc
pp. 6 (pdf, 52 kB)
Introduction
pp. 7 (pdf, 128 kB)
Short history of investigation of trace elements in coal
pp. 7 (pdf, 128 kB)
Methods of investigation
pp. 7-9 (pdf, 634 kB)
Results and discussions
pp. 9-31 (pdf, 1766 kB)
Discussion and conclusions
pp. 31 (pdf, 82 kB)
References
pp. 36-38 (pdf, 71 kB)
Daabáze výsledků chemicko-technologických analýz, stanovení síry a stopových prvků v uhlí svrchnopaleozoických černouhelnýh pánví České republiky
pp. 38-40 (pdf, 71 kB)
 

© Česká geologická služba, 2007