Odkaz na titulní stránku projektu
Projekt 681700 > Popis projektu
Česká rozvojová agentura
Web České geologické služby
Geological Survey of Ethiopia
Auqatest
Přihlášení

Popis projektu

V rámci restrukturalizace Geological Survey of Ethiopia (GSE), která proběhla v letech 2007–2009, byla na GSE vytvořena divize Geologických rizik. Ukázalo se ovšem, že GSE nedisponuje dostatečnými odbornými kapacitami pro pokrytí úkolů spojených s vyhodnocováním přírodních rizik. GSE by tedy nebyla schopna uspokojit současnou rostoucí poptávku po environmentálních informacích ze strany vládních i nevládních organizací.

Dalším ze základních požadavků vlády na GSE je zrychlení mapování zdrojů podzemních vod a poskytnutí aktuálních informací širokému spektru uživatelů. To byl hlavní důvod, proč se GSE obrátila na ČR s žádostí o pomoc v rámci Programu ZRS při zvyšování svých odborných kapacit v oblastech inženýrské geologie, vulkanologie, seismologie a hydrogeologie. Současný projekt navazuje na dříve prováděné česko-etiopské projekty, které byly také do značné míry spolufinancovány z prostředků státního rozpočtu Etiopie.

V současné době je k českému projektu otevřen partnerský etiopský projekt. Tyto prostředky jsou určeny pro účast etiopských geologů na pracích projektu (platy etiopských pracovníků, ceny energie, diety během terénního mapování, pohonné hmoty a maziva, nákup náhradních dílů, dat apod.).

Výstupy projektu

Vyškolení 20 expertů GSE v oblasti inženýrské geologie, vulkanologie, seismologie a hydrogeologie tak, aby byli schopni samostatně kompilovat, editovat, prezentovat a interpretovat v praxi mapové výstupy.

Zkompilované hydrogeologické a hydrochemické mapy včetně vysvětlivek a databáze dokumentačních bodů následujících mapových listů: Asela, Dila, Hosaina, Dolo.

V rámci praktické interpretace určení konkrétních lokalit, vhodných pro budoucí vyhloubení hydrogeologických vrtů.

Zkompilované mapy geologických rizik včetně vysvětlivek listů Dila a Hosaina se zobrazením vyhodnocené míry rizika a důsledků pro praktické využití pozemků.

Vytvoření jednotné metodiky tvorby geologických map a map geologických rizik.

Vybavení pracoviště partnerské organizace zařízením nezbytným pro samostatné provádění obdobné činnosti.

Soubory ke stažení

Projektový dokument

Etapová zpráva – etapa 1

Roční zpráva za rok 2012

Výzva k podání nabídky a oznámení o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Seismic hazard of Southern Ethiopia

Autor: Jiří Málek