English English icon Česká geologická služba
Přihlášení

Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie na příkladu ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů v municipalitě Dusheti

Realizátor

Česká geologická služba

Partnerská organizace / příjemce

National Environmental Agency

Trvání projektu

Začátek realizace projektu 1. 10. 2014
Ukončení realizace projektu 31. 12. 2016

Zájmová oblast

Zájmová oblast