Aktualita

Svět geologie 1/ 2022

Česká geologická služba vydala první číslo magazínu Svět geologie

20. ledna 2022

Česká geologická služba vytváří, uchovává a poskytuje nestranné expertní geologické informace pro státní správu, soukromý sektor i veřejnost a je zároveň mezinárodně uznávanou vědeckou institucí. Pravidelně veřejnost informuje o novinkách z činnosti organizace prostřednictvím webu i Výroční zprávy ČGS.

Nově bude nejvýznamnější události a informace o aktivitách České geologické služby i zajímavosti z oboru věd o Zemi přinášet také čtvrtletník Svět geologie, jehož první číslo právě vyšlo. Svět geologie je volně ke stažení na webu ČGS a je určen primárně k elektronické distribuci, a to všem se zájmem o dění v geologii. Magazín je možno šířit bez omezení.

Autor: Klára Froňková

Související odkazy

Svět geologie č. 1/ 2022

ČGS v médiích - odkaz na stránku, kde je Svět geologie ke stažení

Přihlášení