Aktualita

RENS - Horninové prostředí a nerostné suroviny

Vyšlo první číslo newsletteru projektu RENS

5. ledna 2022

Česká geologická služba vydala první číslo newsletteru projektu Horninové prostředí a nerostné suroviny (RENS), které obsahuje informace o aktuálních událostech a o postupu dílčích projektových aktivit. Hlavním cílem projektu je výzkum, sledování a vyhodnocení stavu horninového prostředí, přírodních zdrojů, geologických rizik a geologických informací v celé ČR. Nově získané poznatky budou sloužit jak pro státní správu, tak pro odbornou i laickou veřejnost. Na projektu se kormě České geologické služby podílejí další tři partneři – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. a GET s.r.o. Projekt je financován Technologickou agenturou ČR v rámci Programu Prostředí pro život.

Autor: Klára Froňková

Související odkazy

Newsletter projektu Horninové prostředí a nerostné suroviny (RENS), číslo 1/2021

Přihlášení