Aktualita

 Etiopan na cestě pro vodu. autor: Kryštof Verner

O zahraniční rozvojové spolupráci ČGS v Etiopii píší Hospodářské noviny

5. října 2021

Projekty zahraniční rozvojové spolupráce České geologické služby patří k významným oblastem činnosti, jejichž cílem je odstraňování chudoby, podpora ekonomického a sociálního rozvoje i ochrany životního prostředí v rozvojových zemích. Doménou odborníků ČGS je geologické mapování, vyhledávání ložisek nerostných surovin, hodnocení geologických rizik či hodnocení negativních dopadů těžby nerostných surovin na životní prostředí a zdraví lidí, včetně poznání zdrojů nezávadné vody.

O tom, že toto poslání s sebou nese také dalekosáhlé sociální a politické konsekvence, pojednává článek Jak parta českých geologů v Africe pomáhá bránit Evropu před migrací uveřejněný v pondělních Hospodářských novinách. Popisuje skvělou práci českých geologů, kterou v Etiopii odvádějí, a vystihuje, jak specialisté České geologické služby podporují profesní rozvoj místních geologů a hlavně zkvalitňují životy místních obyvatel.

Autor: Klára Froňková

Související odkazy

Jak parta českých geologů v Africe pomáhá bránit Evropu před migrací - článek on-line

Přihlášení