Aktualita

RENS - Horninové prostředí a nerostné suroviny - logo

Pracovníci České geologické služby představili projekt RENS na konferenci Životní prostředí – prostředí pro život

23. září 2021

Česká informační agentura životního prostředí uspořádala za podpory Ministerstva životního prostředí konferenci Životní prostředí – prostředí pro život: dvoudenní odborné setkání související s aktuálními výzvami v oblasti ochrany životního prostředí. Konference se uskutečnila ve dnech 16.-17. září 2021 v Ballingově sálu Národní technické knihovny v Praze.

V rámci konference byl prezentován současný stav prací na jednotlivých výzkumných tématech projektu Horninové prostředí a nerostné suroviny (RENS): Nerostné suroviny, Podzemní voda v krasu, Geohazardy-sesuvy a Geohazardy-Poddolovaná území. Projekt RENS je prostřednictvím TA ČR podpořený z programu Ministerstva životního prostředí určeného na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život. Prezentace, které na konferenci zazněly, jsou ke zhlédnutí na projektovém webu v sekci Ke stažení (část Prezentace).

Autor: Michal Poňavič

Související odkazy

Horninové prostředí a nerostné suroviny - web projektu, sekce Ke stažení

Přihlášení