Historické mapy

hledej/search česky po slovensky english version

Autor
Lipold, Marcus Vincens

*1816 Mozirje (v jugoslávskej časti južného Štajerska), + 22. 4. 1883 Idria (nyní Slovinsko)

rakúsky geológ a montanista slovinského pôvodu. Pôsobil najskôr ako banský úradník vo Viedni a so svojími prácami si získal meno vo vedeckom kruhu. Neskôr zastával miesto „Begehungscommissär“ v Tyrolsku, absolvoval učebný kurz montanistického múzea a urobil geologický výskum na panstve Nadworné vo východnom Halíči (dnes Poľsko). Po založení Ríšskeho geologického ústavu v roku 1849 vo Viedni sa stal jeho členom. Hlavnou jeho náplňou bolo mapovanie východných Álp. V roku 1867 odišiel do Idrie, kde sa stal prednostom banského úradu. Neskôr, ako hlavný geológ, pracoval v oblasti stredočeského proterozoika a spodného paleozoika (teraz Barrandien). Patril k odporcom teórie kolónií vytvorené Barrandom. Publikoval mnoho prác o uhoľných ložiskách v stredných Čechách a ordovických sedimentárnych železných rudách. Pracoval aj v Sliezsku a napísal niekoľko geologických a petrografických prác, najmä z východnej časti Nízkého Jeseníka, z centrálnych Sudetov a Tešínska. Opísal známu „Hoheneggerovu sbírku“ minerálov v Tešíne.(C) Česká geologická služba 2004
www.geology.cz