Historické mapy

hledej/search česky po slovensky english version

Mapová příloha
Přehledná mapa lesů v Čechách


Autor: Chadt, Jan Evangelista
Autorská poznámka: Litogr. V. Krečmer, Praha
Země: Česká republika; Země Koruny České  
Jazyk dokumentu: čeština
Vydavatel: Nákladem vlastním, Písek, 1. vydání
Příloha k práci J.E. Chadta: Vliv hornin na vzrůst lesních dřevin. Se zvláštním zřetelem na geologické poměry Čech. Písek 1889
Rok: 1889  Měřítko: 1 : 1 300 000   Určení mapy: zemědělského a lesnického hospodářství
Typ: Mapová příloha  Barva: Barevný  Forma: Přivázaná příloha  Charakter: Tištěný

Zdroj, ze kterého pochází diginální kopie: fond Národní knihovny ČR
Skutečné rozměry originálu: 253 x 352 mm (výška x šířka)
  
Přílohy

(C) Česká geologická služba 2004
www.geology.cz