Home | Radon a geologie | Radonový program | Práce s aplikací | Radonové mapy | Rok vydání | Název mapy

  1999     2000     2001     2002     2003     2004     2005  

Upozornění: Od září 2001 je v souladu s připravovanou novelizací vyhlášky 184/1997 SÚJB (v současnosti platná vyhláška 307/2002 SÚJB) používán termín "mapy radonového indexu" místo termínu "mapy radonového rizika". Mapy zpracované k tomuto datu používají původní terminologii.