Comments on the paper by J. Jirásek, L. Sedláčková, M. Sivek, K. Martínek & J. Jureczka "Castle Conglomerate Unit of the Upper Silesian Basin (Czech Republic and Poland): a record of the onset of late Mississippian C2 glaciation?"

 

Authors: Horák J

Published in: Bulletin of Geosciences, volume 93, issue 2; pages: 269 - 274; Received 26 August 2017; Accepted in revised form 13 March 2018; Online 29 May 2018

Keywords: Comments and Reply,

full text (PDF, 0.25 MB)

Export to RIS

 

References

Čepek, P. 1989. Cyklický vývoj vybraných mořských pater ostravského souvrství československé části hornoslezské pánve a jejich význam pro korelaci uhelných slojí. [Cyclicity of selected marine horizonts in Ostrava Mb. (the Czech part of the Upper Silesian Basin and its importance for coal seam correlation)]. 10 pp. MS Generální ředitelsví Ostravskokarvinských dolů, Ostrava.

Davydov, V.I., Korn, D. & Schmitz, M.D. with contribution GraDstein, F.M. & Hammer, O. 2012. The Carboniferous Period, 603-651. In Gradstein, F.M., Ogg, J.G., Schmitz, M.D. & Ogg, G.M. (eds) The Geological Timescale 2012. Elsevier, Amsterdam.

Fielding, C.R., Frank, T.D., Biergenheier, L.P., Rygel, M.C., Jones, A.T. & Roberts, J. 2008. Stratigraphic imprit of the Late Paleozoic Ice Age in eastern Australia: a record of the alternating glacial and nonglacial climate regime. Journal of the Geological Society 165(1), 129-164.View article

Gastaldo, R., Purkyňová, E., Šimůnek, Z. & Schmitz, M.D. 2009. Ecological persistence in the late Mississippian (Serpuchovian, Namurian A) mega?oral record of the Upper Silesian Basin, Czech Republic. Palaios 24, 336-350.View article

Haq, B.U. & Shutler, S.R. 2008. A Chronology of Paleozoic Sea-Level Changes. Science 322, 64-68.View article

Horák, J. & Hemza, P. 1990. Zoopaleontologické vyhodnocení vrtu SuSto 515 dolu 9. květen. MS Ostravsko-karvinské doly, Důlní průzkum a bezpečnost Paskov, Paskov.

Horák, J., Martinec, P. & Hoch, I. 2013. Porubské vrstvy, ostravské souvrství (namur A, arnsberg) v české části hornoslezské pánve. [Poruba Mb., Ostrava Fm. Namurian, Czech part of Upper Silesian Basin], 27-41. In Kožušníková, A. & Konečný, P. (eds) 9th The Czech-Polish Conference “Geology of coal basins”, Documenta Geonica 2013(1). Institute of Geonics, Academy of Sciences Czech Republic, Ostrava.

Jirásek, J., Sedláčková, L., Sivek, M., Martínek, K. & Jureczka, J. 2013. Castle Conglomerate Unit of the Upper Silesian Basin (Czech Republic and Poland): a record of the onset of Late Mississippian C2 glaciation? Bulletin the Geosciences 88(4), 893-913.View article

Martinec, P., Welser, P., Filák, P. & Uher, A. 2007. Srovnání vulkanogenních litostratigrafckých horizontů petřkovických vrstev ostravského souvrství v dobývacích prostorech „Paskov“ a „Staříč“ v ostravsko-karvinském revíru. [Comparison of the lithostratigrapical horizons of volcanogenous origin in Petřkovice Mb. in mine felds Paskov and Staříč], 79-86. In Lipiarski, I. (ed.) Materialy XXX. Sympozjum Geologia formacji węglonośnych Polski. Wydawnictwo Akademia Górniczo-hutnicza im S. Staszica, Kraków.

Řehoř, F. 1970. Die Goniatiten Zonen der Ostrava Schichtengruppe. Věstník Ústředního ústavu geologického 45, 213-216.

Řehoř, F. 1972. Korelace faunistických horizontů ostravského souvrství ve východní depresi československé části hornoslezské pánve. [Correlation of faunistic horizon of Ostrava Mb. in eastern part of the Czechoslovak part of the Upper Silesian Basin]. Přírodovědecký sborník vydaný k 100. výročí založení Ostravského muzea. Ostrava Muzeum, Ostrava.

Řehoř, F. & Řehořová, M. 1972. Makrofauna uhlonosného karbonu československé části hornoslezské pánve. [Macrofauna of coalbearing Carboniferous of the Czechoslovak part of the Upper Silesian Basin]. 136 pp. 66 tab. 7 supp. Profl, Ostrava.

Řehoř, F. & Řehořová, M. 1985. Faunistické horizonty porubských vrstev ostravského souvrství moravské části hornoslezské pánve. [Faunistic horizons of Poruba Mb. in Moravian part of Upper Silesian Basin]. Sborník Pedagogické fakulty, Řada E-15 94, 63-81.

Řehoř, F. & Zeman, J. 1958. Problémy stratigrafckého dělení ostravských vrstev na základě nových výzkumů. [Problems of stratigraphical division of Ostrava Fm. based on new research]. Uhlí 8, 234-237.

Řehořová, M. 1985. Zoopaleontologické vyhodnocení vrtu č. 68/85 dolu ČSM. [Zoopaleontological evaluation of borehole No. 68/85]. MS Ostravsko-karvinské doly, Důlní průzkum a bezpečnost Paskov, Paskov.

Šusta, V. 1928. Stratigrafe ostravsko-karvinské oblasti ve světle paleontologie. 341-429. [Stratigraphy of Ostrava-Karviná Coal District in the light of paleontology]. In kamenouhelné doly ostravsko-karvinského revíru (ed.) Ředitelská konference ostravsko-karvinského kamenouhelného revíru, Ostrava.

Vašíček, Z. 1982. Konodonti Gaeblerova mořského horizontu karvinské části OKR (namur A). [Conodonts of Gaebler marine horizon in Karviná area OKR (Namurian A)]. Přírodovědecký sborník Ostravského muzea 26, 167-179.

Vašíček, Z. 1983. Beitrag zu den juvenilen Goniatiten des marinen Gaeblers-Horizonts. [Tschechoslowakischer Teil des oberschlesischen Beckens, Namur A]. Časopis Moravského muzea 68, 29-56.