Regional chemostratigraphic key horizons in the macrofossil-barren siliciclastic lower Miocene lacustrine sediments (Most Basin, Eger Graben, Czech Republic)

 

Authors: Matys Grygar T, Mach K

Published in: Bulletin of Geosciences, volume 88, issue 3; pages: 557 - 571; Received 25 June 2012; Accepted in revised form 24 September 2012; Online 17 January 2013

Keywords: Most Basin, Burdigalian, chemostratigraphy, proxy analyses, lacustrine sediments.,

full text (PDF, 2.95 MB)

Export to RIS

 

Abstract

Six sediment cores from two of four depocentres in the Most Basin, mostly consisting of macrofossil barren fluviodeltaic and lacustrine sediments of Holešice and Libkovice members of the Most Formation (lower Miocene, Burdigalian) were subjected to chemostratigraphic correlation, based on CEC and EDXRF proxy element analyses. CEC-step, prominent K/Al minima and crandallite-bearing horizons in monotonous lacustrine mudstones of the Libkovice Member provide several local isochronous or nearly isochronous key horizons, which we propose for a basin-scale correlation of the upper Most Basin sediment fill. These key horizons prove a spatially uniform sedimentary environment in a single lake (original area ˜1,000 km2) during deposition of a considerable part of the siliciclastics overlying the main coal seam that tops the lower basin fill. We propose the CEC-step horizon as a novel boundary between Holešice and Libkovice members, i.e. the conversion of previously formal lithostratigraphic units to members with an isochronous boundary. That boundary together with recent sedimentological studies would assign Břešťany clay to the top of the Holešice Member. The upper boundary of the Libkovice Member could be the sediment coarsening related to a lake level decrease before deposition of Lom coal seam. The study will allow progress in palaeogeographic and palaeoenviromental reconstruction of the lower Miocene in the Most Basin. The proxy analyses (CEC vs Al/Si ratios) allow reliable numeric differentiation between kaolinite-rich, smectite-poor and smectite-rich clay assemblages in Holešice and Libkovice members. The plots of CEC vs Al/Si ratios should be applicable for fingerprinting any other monotonous lacustrine clastics with variable mineralogy of the clay assemblage.

References

Bauer, A., Schafer, T.,Dohrmann, R.,Hoffmann, H. & Kim, J.I. 2001. Smectite stability in acid salt solutions and the fate of Eu, Th and U in solution. Clay Minerals 36, 93-103. View article

Bucha, V., Elznic, A., Horáček, J., Malkovský, M & Pazderková, A. 1987. Paleomagnetic timing of the Tertiary of the North Bohemian Brown-Coal Basin. Věstník Ústředního ústavu geologického 62, 83-95.

Čadek, J., Dušek, P. & Elznic, A. 1987. Geochemie sedimentů severočeské pánve. Internal report, Ústřední ústav geologický, Prague.

Coufal, P. & Mejstříková, L. 1996. Unikátní barium-stronciová mineralizace na lokalitách DNT. Hnědé uhlí 1(96), 41-50.

Dill, H.A. 2001. The geology of aluminium phosphates and sulphates of the alunite group minerals: a review. Earth-Science Reviews 53, 35-93. View article

Domácí, L. 1975. Litostratigrafie třetihorních sedimentů v hnědouhelné severočeské pánvi. Acta Universitatis Carolinae, Geologica 1, 75-80.

Dvořák, Z. & Mach, K. 1999. Deltaic deposits in the North Bohemian Brown Coal Basin and their documentation in the Bílina opencast mine. Acta Universitatis Carolinae 4, 633-641.

Elznic, A. 1968. Příspěvek k problematice stratigrafického členění miocenních sedimentů severočeské hnědouhelné pánve a k uhlonosnosti jednotlivých souvrství, 1-21. In Severočeské uhelné doly (ed.) Technicko-ekonomický zpravodaj. Zetaprinton, Most.

Elznic, A. 1973. Sedimenty neogénu a vývoj uhelné sloje v mostecké části severočeské pánve. Sborník geologických věd, Geologie 24, 175-204.

Elznic, A., Čadková, Z. & Dušek, P. 1998. Palaeogeography of Tertiary sediments of North Bohemian Basin. Sborník geologických věd 48, 19-46.

Galan, E., Carretero, M.I. & Fernandez-Caliani, J.C. 1999. Effects of acid mine drainage on clay minerals suspended in the Tinto River (Rio Tinto, Spain). An experimental approach. Clay Minerals 34, 99-108. View article

Grygar, T., Kadlec, J., Žigová, A., Mihaljevič, M., Nekutová, T., Lojka, R. & Světlík, I. 2009. Chemostratigraphic correlation of sediments containing expandable clay minerals based on ion exchange with Cu(II) complex with triethylenetetramine. Clays and Clay Minerals 57, 168-182. View article

Grygar, T., Světlík, I., Lisá, L., Koptíková, L., Bajer, A., Wray, D.S., Ettler, V., Mihaljevič, M., Nováková, T., Koubová, M., Novák, J., Máčka, Z. & Smetana, M. 2010. Geochemical tools for the stratigraphic correlation of floodplain deposits of the Morava River in Strážnické Pomoraví, Czech Republic from the last millennium. Catena 80, 106-121. View article

Hokr, Z. 1982. Redefinice mosteckého souvrstvi (miocén, severočeská hnědouhelná pánev). Sborník IV. uhelné geologické konference, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 47-52.

Hurník, S. 1978. Rekonstrukce mocnosti nadložního souvrství v severočeské hnědouhelné pánvi (miocén). Časopis pro mineralogii a geologii 23, 265-276.

Hurník, S. 2001. Zavátá minulost Mostecka. Sborník Okresního muzea v Mostě 23, 1-139.

Hurník, S. & Marek, D. 1962. Ke stratigrafii severočeského terciéru na východ od Doupovských hor. Časopis pro mineralogii a geologii 1, 35-41.

Kopecký, L. 1978. Neoidic taphrogenic evolution and young alkaline volcanism of the Bohemian Massif. Sborník geologických věd, Geologie 31, 91-104.

Kvaček, Z. 1998. Bílina: a window on Early Miocene marshland environments. Review of Palaeobotany and Palynology 101, 111-123. View article

Kvaček, Z., Bohme, M., Dvořák, Z., Konzalová, M.,Mach, K., Sakala, J. & Rajchl,M. 2004. Early Miocene freshwater and swamp ecosystems of the Most Basin (northern Bohemia) with particular reference to the Bílina Mine section. Journal of Czech Geological Society 49, 1-40.

Kvaček, Z. & Teodoridis, V. 2007. Tertiary macrofloras of the Bohemian Massif: a review with correlations within Boreal and Central Europe. Bulletin of Geosciences 82(4), 383-408. View article

Lojka, R., Drábková, J., Zajíc, J., Sýkorová, I., Franců, J., Bláhová, A. & Grygar, T. 2009. Climate variability in the Stephanian B based on environmental record of the Mšec Lake deposits (Kladno-Rakovník Basin, Czech Republic). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 280, 78-93. View article

Mach, K. 1997. A loging correlation scheme for the Main coal seam of the North Bohemian brown coal basin, and the implications for the palaeogeographical development of the basin, 309-320. In Gayer, R. & Pešek, J. (eds) European Coal Geology and Technology. Geological Society of London, Special Publication No. 125.View article

Mach, K. 2003. Geologicke aspekty vyskytu pevnych poloh na povrchovem lomu Bílina. Zpravodaj Hnědé uhlí 3, 55-63.

Mach, K. 2010. A new concept of palaeogeographic development of the Most basin area during Miocene, 313. In Hoppe, A., Rohling, H.G. & Schuth, C. (eds) GeoDarmstadt 2010 - 8th European Coal Conference, Darmstadt, 10-13 October 2010, SDGG Publication 68.

Mach, K., Žák, K. & Jačková, I. 1999. Zastoupení a izotopové složení jednotlivých forem síry ve vertikálním profilu hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a jejich paleogeografický význam. Věstník Českého geologického ústavu 74, 51-66.

Madejová, J., Pentrák, M., Palková, H. & Komadel, P. 2009. Near-infrared spectroscopy: A powerful tool in studies of acid-treated clay minerals. Vibrational Spectroscopy 49, 211-218. View article

Malkovský, M. (ed.) 1985. Geology of North Bohemian Browncoal Basin and its Surroundings. 424 pp. Ústřední ústav geologický, Academia, Prague. [in Czech]

Martínez, J.A., Jimenez de Cisneros, C. & Caballero, E. 2007. Natural acid sulphate alteration in bentonites (Cabo de Gata, Almeria, SE Spain). Clay Minerals 42, 89-107. View article

Matys Grygar, T., Mach, K., Laurin, J. & Koubová, M. Submitted. Chemostratigraphy and orbital forcing in Early Miocene lacustrine deposits of Eger Graben in Czech Republic (Lake Libkovice, Most Basin). International Journal of Earth Sciences.

Meier, L.P. & Kahr, P. 1999. Determination of the cation exchange capacity (CEC) of clay minerals using the complexes of copper (II) ion with triethylenetetranine and tetraethylenepentamine. Clays and Clay Minerals 47, 386-388. View article

Nichols, G. 1999. Sedimentology and Stratigraphy. 263 pp. Blackwell Publishing.

Novák, F., Pekárková, R. & Ševců, J. 1993. Barium rich crandallite from the Nástup Tušimice quarry (North-Bohemian Brown-Coal Basin). Věstník Českého geologického ústavu 68, 53-57. [in Czech]

Parrish, J.T. 1998. Interpreting Pre-Quaternary Climate from the Geologic Record. 338 pp. Columbia University Press, New York.

Pentrák, M.,Madejová, J. & Komadel, P. 2010. Effect of chemical composition and swelling on acid dissolution of 2:1 clay minerals. Philosophical Magazine 90, 2387-2397. View article

Pešek, J. et al. 2010. Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky. 438 pp. Czech Geological Survey, Prague.

Pešek, J. & Spudil, J. 1986. Paleogeografie středočeského a západočeského neogénu. (Paleogeography of the Neogene of central and western Bohemia). Studie ČSAV, 1-79.

Rajchl, M. & Uličný, D. 2005. Depositional record of an avulsive fluvial system controlled by peat compaction (Neogene, Most Basin, Czech Republic). Sedimentology 52, 601-625. View article

Rajchl, M., Uličný, D., Grygar, R. & Mach, K. 2009. Evolution of basin architecture in an incipient continental rift: the Cenozoic Most Basin, Eger Graben (Central Europe). Basin Research 21, 269-294. View article

Rajchl, M., Uličný, D. & Mach, K. 2008. Interplay between tectonics and compaction in a rift-margin, lacustrine delta system: Miocene of the Eger Graben, Czech Republic. Sedimentology 55, 1419-1447. View article

Rákosová, M. 1982. Jílové minerály v terciérních sedimentech SHR (V. linie vrtů budoucího velkolomu Kohinoor). Zpravodaj Výzkumného ústavu hnědého uhlí 1-2, 27-37.

Sloupská, M. 1985. Nerostné složení tercierních sedimentů SHR. Internal report, Výzkumný ústav hnědého uhlí, Most.

Teodoridis, V. 2010. The Integrated Plant Record vegetation analysis of Early Miocene assemblages from the Most Basin (Czech Republic). Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen 256(3), 303-316. View article

Teodoridis, V. & Kvaček, Z. 2006. Palaeobotanical research of the Early Miocene deposits overlying the main coal seam (Libkovice and Lom Members) in the Most Basin (Czech Republic). Bulletin of Geosciences 81(2), 93-113. View article

Teodoridis, V., Mazouch, P., Spicer, R.A. & Uhl, D. 2011. Refining CLAMP - Instigations towards improving the Climate Leaf Analysis Multivariate Program. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 299, 39-48. View article

Tucker, M.E. 2001. Sedimentary Petrology. An Introduction to the Origin of Sedimentary Rocks. 272 pp. Blackwell Science, Oxford & Boston.

Váně, M. 1987. Návrh nového stratigrafického dělení severočeského terciéru. Geologický průzkum 1/1987, 9-11.

Ziegler, P.A. & Dezes, P. 2007. Cenozoic uplift of Variscan Massifs in the Alpine foreland: Timing and controlling mechanisms. Global Planet Change 58, 237-269.View article