Nomenclature of Cambrian lithostratigraphy of the Skryje-Týřovice Basin

 

Authors: Fatka O, Micka V, Szabad M, Vokáč V, Vorel T

Published in: Bulletin of Geosciences, volume 86, issue 4; pages: 841 - 858; Received 1 June 2011; Accepted in revised form 27 July 2011; Online 16 November 2011

Keywords: Buchava Formation, Slapnice Member, Skryje-Týřovice Basin, Teplá-Barrandian region, Cambrian, lithostratigraphy,

full text (PDF, 8.29 MB)

Export to RIS

 

Abstract

All earlier published concepts and stratigraphical subdivisions of the Cambrian succession in the Skryje-Týřovice Basin are summarized. Forty-two different proposals for lithostratigraphic subdivision published since 1846 are discussed and plotted in seven figures. Here, modified subdivision for the Skryje-Týřovice Basin includes four lithostratigraphic units, the Mileč Member, the Slapnice Member and the Skryje Member, all representing different lithofacies within the newly established Buchava Formation. The whole sedimentary succession contains a rich record of skeletal fauna and is correlated with the Third unnamed Series of the Cambrian System, corresponding to the traditional middle Cambrian Series.

References

Álvaro, J.J., Vizcaino, D., Kordule, V., Fatka, O. & Pillola, G.L. 2004. Some solenopleurine trilobites from the Languedocian (Late Mid Cambrian) of Western Europe. Geobios 37(2), 135-147. View article

Andrusov, D. 1925. Geologické poměry Zbirožska (La structure géologique de la région de Zbiroh dans la Boheme centrale). Sborník Státního geologického ústavu Československé republiky, Oddíl geologický 5, 53-101.

Barrande, J. 1846. Notice préliminaire sur le Systeme silurien et les Trilobites de Boheme. 97 pp. Hirschfeld, Leipzig.

Barrande, J. 1852. Systeme silurien du centre de la Boheme: Iere partie, Crustaces: Trilobites. 935 pp. Published by the author, Praha & Paris.

Barrande, J. 1887. Systeme silurien du centre de la Boheme. Volume VII. Classe des Echinodermes, Ordre des Cystidées. 233 pp. Praha & Leipzig.

Bouček, B. 1941. Geologické výlety do okolí pražského (Geological excursions in the surroundings of Praha). 202 pp. Melantrich, Praha.

Bouček, B. 1951. Geologické vycházky do pražského okolí (Geological excursions in the surroundings of Praha). 242 pp. Přírodovědecké vydavatelství, Praha.

Chlupáč, I. 1999. Barrande’s stratigraphic concepts, palaeontological localities and tradition - comparison with the present state. Journal of the Czech Geological Society 44(1-2), 3-30.

Chlupáč, I. 2002. Explanatory remarks to reprinted Joachim Barrande Systeme silurien du centre de la Boheme. Vol. I. Crustaces: Trilobites. 47 pp. Trilobit (Petr Materna), Praha.

Chlupáč, I., Fatka, O., Prokop, R.J. & Turek, V. 1998a. Výzkum klasické paleontologické lokality “Luh” ve skryjském kambriu (Research of the classical paleontological locality “Luh” in the Cambrian of Skryje). Journal of the Czech Geological Society 43(3), 169-173. [in Czech with English summary]

Chlupáč, I., Havlíček, V., Kříž, J., Kukal, Z. & Štorch, P. 1998b. Palaeozoic of the Barrandian. 183 pp. Český geologický ústav, Praha.

Drost, K., Linnemann, U., McNaughton, N., Fatka, O., Kraft, P., Gemlich, M., Tonk, C.&Marek, J. 2004. New data on the Neoproterozoic-Cambrian geotectonic setting of the Teplá-Barrandian volcano-sedimentary successions: geochemistry, U-Pb zircon ages, and provenance (Bohemian Massif, Czech Republic). International Journal of Earth Science (Geologische Rundschau) 93, 742-757. View article

Drost, K., Romer, R.L., Linnemann, U., Fatka, O., Kraft, P. & Marek, J. 2007. Nd-Sr-Pb isotopic record of Neoproterozoic - Early Paleozoic siliciclastic rocks of the Barrandian (Bohemian Massif, Czech Republic), 191-208. In Linnemann, U., Nance, D.R., Kraft, P. & Zulauf, G. (eds) The evolution of the Rheic Ocean: From Avalonian-Cadomian active margin to Alleghenian-Variscan collision. Boulder, Colorado. Geological Society of America Special Paper 423.

Fatka, O. 1990. Das Kambrium von Skryje und Týřovice, 12-17. In Weidert, K.H. (ed.) Klassische Fundstellen der Paläontologie, Band 2. Goldschneck.

Fatka, O. 2004. Association of fossils and history of research at the Týřovice - „Pod hruškou“ locality (Middle Cambrian, Skryje-Týřovice Basin, Barrandian area). Journal of the Czech Geological Society 49(3-4), 107-117.

Fatka, O., Kraft, P. & Szabad, M. 2011. Wiwaxia Walcott in Middle Cambrian of the Barrandian area (Czech Republic). Acta Palaeontologica Polonica 56, 427-431. View article

Fatka, O. & Mergl, M. 2009. The ‘microcontinent’ Perunica: status and story 15 years after conception, 65-101. In Bassett, M.G. (ed.) Early Palaeozoic peri-Gondwana terranes: New insights from tectonics and biogeography. Geological Society of London, Special Publications 325.

Fatka, O. & Szabad, M. 2011. Burrowing trilobite caught in the act. Paläontologische Zeitschrift 85. View article

Feistmantel, C. 1885. O stupni primordiálním v Čechách (On the primordial level in Bohemia). Zprávy Spolku geologického v Praze 1(1), 3-6.

Geyer, G., Elicki, O., Fatka, O. & Zylińska, A. 2008. Cambrian, 155-202. In McCann, T. (ed.) Geology of Central Europe. Geological Society of London, London.

Hajná, J., Žák, J., Kachlík, V. & Chadima, M. 2010. Subduction-driven shortening and differential exhumation in a Cadomian accretionary wedge: The Teplá-Barrandian unit, Bohemian Massif. Precambrian Research 176 (1), 27-45.

Havlíček, V. 1966. Střední kambrium v širším okolí Skryjí (Middle Cambrian in the area of Skryje). Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, 103-105.

Havlíček, V. 1970. Pompeckium and Jamesella (Orthacea, Brachiopoda) in the Middle Cambrian of Bohemia. Věstník Ústředního ústavu geologického 45(5), 289-290.

Havlíček, V. 1971. Stratigraphy of the Cambrian of Central Bohemia. Sborník geologických věd, Geologie 20, 7-52.

Havlíček, V. 1992. Kambrium, 31-55. In Chlupáč, I., Havlíček, V., Kříž, J., Kukal, Z. & Štorch, P. Paleozoikum Barrandienu (kambrium-devon). Czech Geological Survey, Praha.

Havlíček, V. 1994. Cambrian. In Klomínský, J. (ed.) Geological Atlas of the Czech Republic, Stratigraphy. Czech Geological Survey, Praha.

Havlíček, V. 1998. Cambrian, 20-38. In Chlupáč, I., Havlíček, V., Kříž, J., Kukal, Z. & Štorch, P. Palaeozoic of the Barrandian (Cambrian to Devonian). Czech Geological Survey, Praha.

Havlíček, V., Horný, R., Chlupáč, I. & Šnajdr, M. 1958. Průvodce ke geologickým exkurzím do Barrandienu (Führer zu den geologischen Exkursionen in das Barrandium). 170 pp. Ústřední ústav geologický, Praha. [in Czech and German]

Havlíček, V. & Šnajdr, M. 1951. Cambrian and Ordovician in the Brdské Hřebeny and in the Jince area. Sborník geologických věd, Geologie 18, 145-276. [in Czech with English summary]

Hawle, I. & Corda, A.J.C. 1847. Prodrom einer Monographie der böhmischen Trilobiten. Abhandlungen der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften 5(5), 119-292.

Jahn, J.J. 1893. Ueber das Tejřovicer Cambrium. Verhandlungen der kaiserlich-königlichen geologischen Reichsanstalt 1893(12), 267-273.

Jahn, J.J. 1894. Ueber bemerkenswerthe Fossilientypen aus dem böhmischen Cambrium. Verhandlungen der kaiserlich-königlichen geologischen Reichanstalt 1894(4), 148-149.

Jahn, J.J. 1896. Ueber die geologischen Verhältnisse des Cambrium von Tejřovic und Skrej in Böhmen. Jahrbuch der kaiserlich-königlichen geologischen Reichanstalt 45(4), 641-790.

Jahn, J.J. 1897. Kambrium mezi Lohovicemi a Tejřovicemi (The Cambrian between Lohovice and Tejřovice). Věstník Královské České společnosti nauk, Třída matematicko-přírodovědecká, 1-24.

Katzer, F. 1888. Das ältere Palaeozoicum in Mittelböhmen. 42 pp. Verlag der J.G. Calve’schen k.k. Hof- und Universitäts-Buchhandlung, Ottomar Beyer, Prag.

Katzer, F. 1892. Geologie von Böhmen. 1606 pp. Verlag von I. Taussig, Prag.

Kettner, R. 1913. Dva profily ze Skrej (Two sections at Skreje). Sborník Klubu přírodovědeckého v Praze za rok 1912(14), 1-7.

Kettner, R. 1914. Ein Beitrag zur Kenntnis des Kambrium von Skreje in Böhmen. Věstník Královské České společnosti nauk, Třída matematicko-přírodovědecká 1913(2), 1-17.

Kettner, R. 1916. O nové srovnávací petrografické sbírce „Barrandienu“ v Museu království českého (On new comparative petrological collection of the Barrandian area in the Museum of the Czech Kingdom). Časopis Musea Království českého, 82-94, 214-226.

Kettner, R. 1919. Návrh na některé změny stratigrafického označování vrstev nejstarších oddílů Barrandienu (Proposal on some changes in stratigraphical designation of the oldest levels of the Barrandian area). Rozpravy České akademie věd a umění, Třída II (matematicko-přírodovědecká) 27(13), 1-14.

Kettner, R. 1922. Výzkum českého kambria v posledním desítiletí (Research of Bohemian Cambrian in the last ten years). Věda přírodní 3, 125-129.

Kettner, R. 1923. Kambrium skrejsko-tejřovické a jeho okolí (Cambrian of Skreje and Tejřovice and its surroundings). Sborník Státního geologického ústavu Československé republiky 3, 5-63.

Kettner, R. 1940. Kambrium, 12-17. In Andrusov, D., Čepek, L., Hynie, O., Kettner, R., Kodym, O. & Urban, K. List Kralovice 4051. Geologický ústav pro Čechy a Moravu, Praha.

Kettner, R. & Bouček, B. 1936. Cambrien. Tableaux synoptiques des formations du Barrandien. Travaux de l’Institut de Géologie et de Paléontologie de l’Université Charles a Praha.

Kettner, R. & Kodym, O. 1919. Nová stratigrafie Barrandienu (New stratigraphy of the Barrandian). Časopis Musea Království českého 93, 47-55.

Kettner, R. & Slavík, F. 1928. Nový profil v algonkiu a kambriu tejřovickém (A new section through the Algonkian and Cambrian of Tejřovice). Rozpravy České akademie věd a umění, Třída II (matematicko-přírodovědecká) 38(10), 1-30.

Kodym, O. 1948. Přednáška z geologie Českého masívu. Díl I. Úvod, přehled Českého masívu a barrandiensko-železnohorského pásma. VOPK, 1-208.

Kodym, O. 1953. Geologie českého masívu. Díl I. Úvod a zona barrandiensko-železnohorská. 232 pp. Státní pedagogické nakladatelství, Praha.

Kordule, V. 2006. Ptychopariid trilobites in the Middle Cambrian of Central Bohemia (taxonomy, biostratigraphy, synecology). Bulletin of Geosciences 81(4), 277-304. View article

Kraft, P. & Marek, J. 1992. Nejstarší zpráva o „rokycanských kuličkách“ a skryjsko-týřovickém kambriu. Časopis Národního muzea, Řada přírodovědovědecká 160(1-4), 51-55.

Krejčí, J. 1860. Geologie čili nauka o útvarech zemských se zvláštním ohledem na krajiny českoslovanské. Vols 1-4 (incomplete). 510 pp. A. Augusta, Litomyšl.

Krejčí, J. 1877. Geologie čili nauka o útvarech zemských se zvláštním ohledem na krajiny českoslovanské. 2nd edition. 1035 pp. Published by the author, Praha.

Krejčí, J. & Feistmantel, K. 1885. Orographisch-geotektonische Übersicht des silurischen Gebietes im mittleren Böhmen. Archiv für naturwissenschaftliche Landesforschung von Böhmen 5(5), 1-124.

Krejčí, J. & Feistmantel, K. 1890. Orografický a geotektonický přehled území silurského ve středních Čechách. Archiv pro přírodovědecký výzkum Čech 5(5), 1-94.

Kukal, Z. 1970. Závěrečná zpráva o petrografickém výzkumu barrandienského kambria. (Final research report on Cambrian of the Barrandian area). Unpublished report, Geofond, Czech Geological Survey, Praha.

Kukal, Z. 1971. Sedimentology of Cambrian deposits of the Barrandian area. Sborník geologických věd, Geologie 20, 53-100.

Kušta, J. 1884. Ueber das Vorkommen von silurischen Thierresten in den Třemošnaer Conglomeraten bei Skrej. Věstník Královské České společnosti nauk 1884, 241-243.

Kušta, J. 1887. Nová geologická pozorování v Radnickém okolí. Věstník Královské České společnosti nauk 1887, 688-690.

Kušta, J. 1890. Živočišné zbytky v pásmu c1 silurského stupně C. (Thierreste in der Zone c1 der Siluretage C). Věstník Královské České společnosti nauk 1890, 141-148.

Kušta, J. 1892. Příspěvky k seznání nejstarších zkamenělin českých a evropských vůbec. (Beiträge zur Kenntniss der ältesten böhmischen und überhaupt europäischen Versteinerungen). Věstník Královské České společnosti nauk 1892, 418-424.

Kušta, J. 1894. Poznámky o kambriu Tejřovickém (Odpověď panu Dru. J. Jahnovi). 15 pp. F. Šimáček, Praha.

Lefebvre, B. & Fatka, O. 2003. Palaeogeographical and palaeoecological aspects of the Cambrian-Ordovician radiation of echinoderms in Gondwanan Africa and peri-Gondwanan Europe. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 195, 73-97. View article

Linnemann, U., Pereira, F., Jeffries, T. E., Drost, K. & Gerdes, A. 2008. The Cadomian Orogeny and the opening of the Rheic Ocean: The diacrony of geotectonic processes constrained by LA-ICP-MS U-Pb zircon dating (Ossa-Morena and Saxo-Thuringian Zones, Iberian and Bohemian Massifs). Tectonophysics 461, 21-43. View article

Lipold, M.V. & Krejčí, J. 1860. Verhandlungen der kaiserlichköniglichen geologischen Reichsanstalt 11, 88-91.

Marr, J.E. 1880. On the Predevonian rocks of Bohemia. Quarterly Journal of the Geological Society 36, 591-619. View article

Maletz, J., Steiner, M. & Fatka, O. 2005. Middle Cambrian pterobranchs and the Question: What is a graptolite. Lethaia 38(1), 73-85. View article

Mašek, J., Straka, J., Hrazdíra, P., Pálenský, P., Štěpánek, P. & Hůla, P. 1997. Geological and nature conservation map. Protected landscape area and biosphere reserve Křivoklátsko. Czech Geological Survey, Praha.

Mergl, M. & Kordule, V. 2008. New Middle Cambrian lingulate brachiopods from the Skryje-Týřovice area (Central Bohemia, Czech Republic). Bulletin of Geosciences 83(1), 11-22. View article

Nance, R.D., Murphy, J.B. & Keppie, J.D. 2002. A Cordilleran model for the evolution of Avalonia. Tectonophysics 352, 11-32. View article

Patočka, F. & Štorch, P. 2004. Evolution of geochemistry and depositional settings of Early Palaeozoic siliclastics of the Barrandian (Teplá-Baranndian Unit, Bohemian Massif, Czech Republic). International Journal of Earth Sciences 93, 728-741.

Petránek, J. 1952a. Skrytá diskordance ve skryjském kambriu. Rozpravy České akademie věd a umění, Třída II (matematicko-přírodovědecká) 62(4), 1-12.

Petránek, J. 1952b. Zpráva o výzkumu týřovických a vosnických slepenců ve skryjském kambriu. Věstník Ústředního ústavu geologického 27, 219-221.

Počta, F. 1902. Geologická mapa Čech (Geological map of Bohemia). 30 pp. Fr. Řivnáč, Praha.

Počta, F. 1911. Stručný přehled geologie Čech. 136 pp. Bursík a Kohout, Praha.

Pompeckj, F. 1896. Die Fauna des Kambriums von Tejřovic und Skrej in Böhmen. Jahrbuch der kaiserlich-königlichen geologischen Reichanstalt 45, 495-615.

Prantl, F. 1942. Život českých pramoří. 390 pp. Přírodovědné vydavatelství, Praha.

Přibyl, A. 1954. Seznam českých trilobitových rodů (Index of trilobite genera in Bohemia). Knihovna Ústředního ústavu geologického 25, 1-80.

Růžička, R. 1939. Trilobiti nejstarší české kambrické fauny od Týřovic z Kamenné hůrky. Rozpravy České akademie věd a umění, Třída II (matematicko-přírodovědecká) 49(30), 1-12.

Růžička, R. 1944. O některých význačných trilobitech skryjského kambria (Über einige bezeichnende Trilobiten des Skreier Kambriums). Věstník Královské České společnosti nauk, Třída matematicko-přírodovědecká, 1-26.

Salvador, A. (ed.) 1994. International Stratigraphic Guide - A guide to stratigraphic classification, terminology and procedure. 2nd edition. 214 pp. The Geological Society of America, Boulder, Colorado.

Smetana, V. 1918. O některých gastropodech z kambria skrejsko-tejřovického (On some gastropods from the Skreje-Tejřovice Cambrian). Rozpravy České akademie věd a umění, Třída II (matematicko-přírodovědecká) 27(8), 1-13.

Smetana, V. 1921. O nejstarších paradoxidech skrejsko-tejřovického kambria (On the oldest paradoxids of the Cambrian of Skryje-Týřovice). Sborník Státního geologického ústavu Československé republiky 1, 215-222.

Šnajdr, M. 1956. Poznámky ke stratigrafii kambria ve skryjské oblasti a v Železných horách (Remarks to the stratigraphy of the Cambrian in the area of Skryje and in the Železné hory). Věstník Ústředního ústavu geologického 31(2), 53-61.

Šnajdr, M. 1958. Trilobiti českého středního kambria. Rozpravy Ústředního ústavu geologického 20, 1-280.

Vaughan, A.P.M. & Pankhurst, R.J. 2008. Tectonic overview of the West Gondwana margin. Gondwana Research 13, 150-162. View article