Encyklopedie Nápověda

zralost sedimentů  stupeň přiblížení se ideálnímu stabilnímu stavu. Rozeznává se

1. zralost mineralogická, jejímž výrazem je růst obsahu nejstabilnějších minerálů, tj. křemene a některých těžkých minerálů;

2. zralost strukturní, vyjádřená v prvé fázi vytříděním (odstraněním základní hmoty), v další zaoblením zrn;

3. zralost chemická projevující se hlavně stoupáním podílu SiO2 a A12O3 a naopak úbytkem Na2O. - Stupeň zralosti je závislý jednak na druhu matečných hornin a intenzitě zvětrávání, jednak na délce transportu.

Text: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

slepenec

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007