Encyklopedie Nápověda

zemní plyn  1. v širším smyslu jakýkoliv plyn uzavřený v zemi nebo z ní unikající, např. CO2, H2S, uhlovodíkové plyny;

2. plyn uhlovodíkový, a to methanové řady, tj. složení CnH2n+2 (n = 1 až 4), jde tedy o methan, ethan, propan a butan. Provází ropná ložiska nebo se vyskytuje samostatně. Na ložiskách bývají prvé dva uhlovodíky v plynné formě, druhé dva kapalné. viz Methan provází i některá uhelná ložiska. ropa.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

ropa

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007