Encyklopedie Nápověda

ždánicko-podslezská jednotka  jednotka vnějších Karpat na Moravě, Západní Karpat, obr. 251.

Vnější neboli flyšové Západní Karpaty a jejich jednotky (příkrovy, skupiny příkrovů)

obr. Vnější neboli flyšové Západní Karpaty a jejich jednotky (příkrovy, skupiny příkrovů)

Obr. 251.  žp - ždánicko-podslezská jednotka, sl - slezská jednotka, d - dukelská jednotka, mag - skupina magurských příkrovů; B - Brno, H - Hodonín, Hu - Humenné, O - Ostrava, P - Prešov, Ž - Žilina. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Odkazy

Západní Karpaty

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007