Encyklopedie Nápověda

zásoby ložisek  stanovení (výpočet) zásob ložisek nerostných surovin je základní předpoklad pro rozhodnutí o praktickém využití ložisek. Na základě stanovených kondic se provede výpočet a rozliší jednotlivé druhy zásob. Jako bilanční se označují ověřené zásoby, které je možno hospodárně dobývat; opakem jsou zásoby nebilanční. Podle stupně ověření se rozlišují zásoby kategorie A (nejlépe prozkoumané), B a C (nejméně ověřené) a také zásoby prognózní neboli zásoby kategorie D. viz prognózy zásob.

Text: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

kondice zásob nerostných surovin prognózy zásob, ložisek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007