Encyklopedie Nápověda

prognózy zásob, ložisek   - důležitá součást ložiskové geologie, kdy na základě různých ložiskových indicií, srovnání se známými ložisky, za použití vrtného a jiného průzkumu, ložiskových map apod. , jsou odhadovány zásoby ložisek, prognózována možnost dalšího výskytu ložisek nebo sestavovány prognózní mapy s cílem účelně orientovat další výzkum a průzkum. zásoby ložisek.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

zásoby ložisek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007