Encyklopedie Nápověda

vytřídění  důležitý znak klastických sedimentů dovolující usuzovat na druh transportu a sedimentační prostředí. Čím je sediment lépe vytříděn, tím méně zrnitostních frakcí obsahuje (obr. 155); např. dobře vytříděné pískovce nemají viz základní hmotu. Vytřídění se posuzuje na základě zrnitostní křivky (zrnitos).

Zrnitostní složení velmi dobře vytříděného písku z pobřežní duny (nahoře) a pláže (uprostřed) a nedostatečně vytříděného (polymodálního) říčního písku (dole).

obr. Zrnitostní složení velmi dobře vytříděného písku z pobřežní duny (nahoře) a pláže (uprostřed) a nedostatečně vytříděného (polymodálního) říčního písku (dole).

Obr. 155.   
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Odkazy

zrnitost

Na tento termín se odkazuje

třídění zrnitost

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007